• zaloguj się
 • utwórz konto

Wydział Humanistyczny 2024/2025 - rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie organizacją IT (IT Business Management)

Szczegóły
Kod WH_ITBM_podyplomowe
Jednostka organizacyjna Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 25
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny, ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków
Godziny otwarcia sekretariatu 7:30-14:30
Adres WWW https://business-management.pl/
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.06.2024 12:00 – 29.08.2024 11:00)

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
 • Tura 2 (31.08.2024 08:00 – 30.09.2024 23:59)
Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025

 

informacje o studiach https://business-management.pl/
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia 
(czesne)

I semestr:  6 350 zł
II semestr: 6 350 zł

Całość: 12 700 zł

O studiach

Celem studiów podyplomowych jest edukacja osób, które wybierają ścieżkę menedżerską w branży IT. Studia są kierowane do liderów, kierowników oraz specjalistów z potencjałem na rozwój w obszarze menedżerskim w sektorze IT. Studia kształcą w zakresie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, budowania i kierowania zespołami, przywództwa, nowoczesnej ekonomii, finansów przedsiębiorstwa oraz umiejętności menedżerskich. Mocną podstawą programową są kursy z zakresu zwinnego zarządzania projektami IT oraz z obszaru technologii i tworzenia architektury systemów informatycznych.

Kto może podjąć studia?

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich). Kandydaci powinni spełnić przynajmniej jedno z dwóch kryteriów:

 • wykazać się min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym w branży IT;
 • posiadać ukończone studia wyższe z zakresu informatyki, automatyki, elektroniki, telekomunikacji lub pokrewne (minimum studia inżynierskie lub licencjackie).

Uwaga! W pierwszej kolejności na studia przyjmowane będą osoby spełniające minimum jeden z dwóch powyższych warunków. Pozostali kandydaci będą rekrutowani w przypadku dostępnych miejsc wolnych zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Przebieg rekrutacji

Krok 1: Załóż konto w systemie IRK i uzupełnij wymagane informacje

Za pomocą przycisku "utwórz konto", który znajduje się w prawym górnym rogu strony, załóż konto w systemie IRK. Na podany w procesie tworzenia konta adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny do konta kandydata. Po aktywowaniu konta i uzupełnieniu wymaganych informacji w zakładce Formularze osobowe możesz dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego. 

Uwaga! Kliknięcie linku aktywacyjnego jest niezbędne do podjecia kolejnych kroków umożliwiających dalsze etapy rekrutacji na studia (zalecane jest podanie adresu e-mail, z którego faktycznie korzystasz).

Krok 2: Dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego

Na niebieskim pasku na górze strony znajduje się przycisk Oferta, z której należy wybrać kierunek studiów podyplomowych i dokonać zgłoszenia poprzez przycisk "Zapisz się".

Krok 3: Wgraj do systemu IRK wymagane w procesie rekrutacji dokumenty

Kliknij tutaj i wgraj wymagane w procesie rekrutacji dokumenty. Wszystkie Twoje zgłoszenia rekrutacyjne znajdziesz w sekcji "moje konto" w zakładce Zgłoszenia rekrutacyne.

Krok 4: Potwierdź swoje zgłoszenie rekrutacyjne

Gdy wszystkie wymagane w procesie rekrutacji dokumenty zostały poprawnie wgrane do systemu IRK należy potwierdzić swoje zgłoszenie klikając przycisk "Potwierdź zgłoszenie"Dopiero potwierdzenie zgłoszenia pozwoli uzględnić Twoją aplikację w procesie rekrutacji.

Uwaga! Po kliknięciu przycisku "Potwierdź zgłoszenie" nie będziesz miał już możliwości edycji wprowadzonych danych.

Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch turach. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

I tura rozpocznie się 17.06 2024 r. o godz. 12:00 i skończy się 29.08.2024 r. o godz. 11:00.
Po zakończeniu I tury status osób, które złożyły komplet wymaganych dokumentów zmieni się na "zakwalifikowany". 
Do osób zakwalifikowanych zostanie wysłana informacja z danymi do wpłaty czesnego. 

II tura (jeśli będą wolne miejsca) rozpocznie się 31.08.2024 o godz. 8:00 i skończy się 29.09.2024 r. o godz. 23:59.
Po zakończeniu II tury 
status osób, które złożyły komplet wymaganych dokumentów zmieni się na "zakwalifikowany".
Do osób zakwalifikowanych zostanie wysłana informacja z danymi do wpłaty czesnego. 

Kandydatów starających się o dofinasowanie od pracodawców lub instytucji publicznych prosimy o kontakt pod adresem: anosal@agh.edu.pl

Termin zgłoszeń: 
od 17.06.2024 r. do 30.09.2024 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Oryginał dyplomu wgrany do systemu IRK należy dostarczyć na pierwsze zajęcia, celem jego potwierdzenia za zgodność z orygniałem. 

 

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego
 • dyplom ukończenia studiów wyższych 
 • CV kandydata
 • apostille lub legalizacja dyplomu uzyskanego poza Polską (jeśli dotyczy)
 • formularz zgłoszeniowy (wygenerowany z systemu IRK)
 • tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
 • oświadczenie o zapoznaiu się z regulaminem studiów podyplomowych (do pobrania
  w zakładce 
  Zgłoszenia rekrutacyjne pod przyciskiem "Dokumenty i dalsze kroki")
 • poświadczenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów

Kontakt

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Humanistyczny
30-054 Kraków, ul. Czarnowiejska 36
budynek C-7, pokój 009

Kierownik studiów:

dr Tomasz Piróg
e-mail: 

Opieka administracyjna:

lic. Aneta Nosal
tel. +48 12 617 42 52
e-mail: anosal@agh.edu.pl