Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Utwórz konto

Przed wprowadzeniem danych, zaznacz w systemie checkbox, że zapoznałeś się z informacją administratora o przetwarzaniu danych osobowych.

https://www.agh.edu.pl/rodo/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/kandydat-na-studia-lub-student/

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie przez Akademię Górniczo-Hutniczą jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia.