• zaloguj się
 • utwórz konto

Wydział Humanistyczny 2023/2024 - rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie talentami w branży technologicznej (Talent Management in Tech Companies)

Szczegóły
Kod WH_TMiTC_podyplomowe
Jednostka organizacyjna Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 24
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny, ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków
Godziny otwarcia sekretariatu 7:30-14:30
Adres WWW http://www.talent-management.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)
Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025

 

informacje o studiach http://www.talent-management.pl/
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia 
(czesne)

I semestr:  5 800 zł
II semestr: 5 800 zł

Całość: 11 600 zł

O studiach

Celem studiów podyplomowych Talent Management in Tech Companies jest edukacja wysokiej jakości specjalistów oraz managerów, którzy będą świadomie tworzyć przyjazne środowisko pracy dla talentów branży technologicznej (obejmującej firmy hi-tech, IT, engineering, telecom). Osoby te będą kreować i wdrażać strategie jako managerowie, specjaliści ds. rekrutacji, eksperci HR, lub strategiczni partnerzy dla biznesu/zarządu w obszarach:

 • pozyskiwania talentów
 • zarządzania talentami
 • kultury organizacyjnej i budowania zaangażowania
 • HR business partneringu
 • zarządzania projektami wg nowoczesnych metodyk

Kto może podjąć studia?

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich).

Przebieg rekrutacji

Krok 1: Załóż konto w systemie IRK i uzupełnij wymagane informacje

Za pomocą przycisku "utwórz konto", który znajduje się w prawym górnym rogu strony, załóż konto w systemie IRK. Na podany w procesie tworzenia konta adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny do konta kandydata. Po aktywowaniu konta i uzupełnieniu wymaganych informacji w zakładce Formularze osobowe możesz dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego. 

Uwaga! Kliknięcie linku aktywacyjnego jest niezbędne do podjecia kolejnych kroków umożliwiających dalsze etapy rekrutacji na studia (zalecane jest podanie adresu e-mail, z którego faktycznie korzystasz).

Krok 2: Dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego

Na niebieskim pasku na górze strony znajduje się przycisk Oferta, z której należy wybrać kierunek studiów podyplomowych i dokonać zgłoszenia poprzez przycisk "Zapisz się".

Krok 3: Wgraj do systemu IRK wymagane w procesie rekrutacji dokumenty

Kliknij tutaj i wgraj wymagane w procesie rekrutacji dokukmenty. Wszystkie Twoje zgłoszenia rekrutacyjne znajdziesz w sekcji "moje konto" w zakładce Zgłoszenia rekrutacyne.

Krok 4: Potwierdź swoje zgłoszenie rekrutacyjne

Gdy wszystkie wymagane w procesie rekrutacji dokumenty zostały poprawnie wgrane do systemu IRK należy potwierdzić swoje zgłoszenie klikając przycisk "Potwierdź zgłoszenie"Dopiero potwierdzenie zgłoszenia pozwoli uzględnić Twoją aplikację w procesie rekrutacji.

Uwaga! Po kliknięciu przycisku "Potwierdź zgłoszenie" nie będziesz miał już możliwości edycji wprowadzonych danych.

Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch turach.

I tura rozpocznie się 17.06 2024 r. o godz. 12.00 i skończy się 29.08.2024 r. o godz. 11.00. Po zakończeniu I tury status osób, które złożyły komplet wymaganych dokumentów zmieni się na "zakwalifikowany".  

Do osób, które zostały zakwalifikowane zostanie wysłana informacja z danymi do wpłaty czesnego. 

Prosimy osoby, które starają się o dofinasowanie od pracodawców lub instytucji publicznych o kontakt pod adresem: anosal@agh.edu.pl

II tura (jeśli będą wolne miejsca) rozpocznie się 31.08.2024 o godz. 8.00 i skończy się 29.09.2024 r. o 23:59. Po zakończeniu II tury status osób, które złożyły komplet wymaganych dokumentów zmieni się na "zakwalifikowany". Wynik II tury ogłoszony zostanie 30.09.2024 r. o godzinie 11.00.

Do osób rekrutujących się w drugiej turze informacja z danymi do wpłaty czesnego i terminem będzie rozsyłana we wrześniu w zależności od terminu dokonania zgłoszenia. 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga: Jeśli osoba składająca dokumenty chce przed zakończeniem I lub II tury rekrutacyjnej dowiedzieć się czy została przyjęta, to zapraszamy do kontaktu.

Termin zgłoszeń:

 od 17.06.2024 r. do 30.09.2024 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego
 • dyplom ukończenia studiów wyższych 
 • apostille lub legalizacja dyplomu uzyskanego poza Polską (jeśli dotyczy)
 • formularz zgłoszeniowy (wygenerowany z systemu IRK)
 • tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
 • oświadczenie o zapoznaiu się z regulaminem studiów podyplomowych (do pobrania
  w zakładce 
  Zgłoszenia rekrutacyjne pod przyciskiem "Dokumenty i dalsze kroki")
 • poświadczenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów

Kontakt

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Humanistyczny
30-054 Kraków, ul. Czarnowiejska 36
budynek C-7, pokój 009

Kierownik studiów:

dr Tomasz Piróg
e-mail: 

Opieka administracyjna:

lic. Aneta Nosal
tel. +48 12 617 42 52
e-mail: anosal@agh.edu.pl